× Om Snaptive Varför vi finns Jobba med oss Kontakt

Digitala kuratorer som erbjuder personligt stöd och vägledning,
dygnet runt.

Snaptive är en tjänst som erbjuder digitala kuratorer till skolor runt om i Sverige.
Tjänsten består av tillgänglighet i form av personligt stöd och vägledning dygnet runt, samt professionell rådgivning och motivationssamtal för elever i högstadiet och gymnasiet. Snaptive-appen kan användas av elever vart och när de vill.

 

Rätt kompetens och stöd under skolgången

 

Alla unga borde ha tillgång till vuxet stöd. Dessvärre är detta inte fallet. Snaptive ger därför alla elever möjlighet att kommunicera med en vuxen dygnet runt, genom professionella socialarbetare som har utbildning inom psykosocial problematik. Våra digitala kuratorer finns på så sätt alltid tillgängliga för unga och har rätt kompetens för att stötta eleverna. Hälsan är av stor vikt för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolans sociala miljö.

 

Tillit, trovärdighet och anonymitet

 

Snaptive vet att unga vill lita på vuxna, varför vi erbjuder anonymitet för att garantera högsta grad av trovärdighet och tillit. Alla våra digitala kuratorer arbetar under sekretess.

Alltid tillgängligt.

Specialistkompetens som stärker Sveriges skolor

 

Idag är den psykiska ohälsan utbredd bland unga. Den kan te sig i form av mobbning, socialt utanförskap och isolering. Samtidigt upplever ungdomar ständigt nya faser i livet, där de utvecklas både kroppsligt och mentalt. Denna utveckling kan vara en rolig men även tuff period för många, då det uppkommer rollkonflikter vid vägval som kan vara avgörande för framtiden.

 

Under skolgången, där förändring sker, är det viktigt att elever får stöd och vägledning av nyckelpersoner i sin vardag, något alla unga inte har tillgång till.
Det är grundläggande att ständigt uppmuntra, se till att de blir hörda och sedda. Snaptive gör just detta genom att alltid finnas nära till hands på ett sätt som inte är integritetskränkande för eleven.

vill du vara med och forma morgondagens elevhälsa?

Bli del av vårt team

JOBBA MED OSS