× Om Snaptive Varför vi finns Jobba med oss Kontakt

Digitala kuratorer som erbjuder personligt stöd, vägledning och motivation

Snaptive erbjuder digitala kuratorer till skolor runt om i Sverige, främst riktat till årskurs 6-9 och gymnasiet. Appen kan användas av elever var och när de vill, och är en proaktiv och förebyggande tjänst för att stötta elevhälsan. Med högst tillgänglighet finns våra kuratorer tillgängliga från 07.00 – 02.00.

Specialistkompetens som stärker svenska skolan

Idag är den psykiska ohälsan utbredd bland unga. Den kan te sig i form av mobbning, socialt utanförskap och isolering. Samtidigt upplever ungdomar ständigt nya faser i livet, där de utvecklas både kroppsligt och mentalt. Denna utveckling kan vara en rolig men även tuff period för många, då det uppkommer rollkonflikter vid vägval som kan vara avgörande för framtiden.

Under skolgången, där förändring sker, är det viktigt att elever får stöd och vägledning av nyckelpersoner i sin vardag, något alla unga inte har tillgång till. Det är grundläggande att ständigt uppmuntra, se till att de blir hörda och sedda. Snaptive gör just detta genom att alltid finnas nära till hands på ett sätt som inte är integritetskränkande för eleven.

Rätt kompetens och stöd

Våra digitala kuratorer är professionella socialarbetare utbildade inom psykosocial problematik.

Tillit, trovärdighet och anonymitet

Vi arbetar under sekretess och erbjuder anonymitet för att garantera högsta grad av trovärdighet och tillit.

En kurator i mobilen

Snaptive-appen finns tillgänglig för ungdomar att ha i sin smartphone, med tillgänglighet till en kurator utan väntetid. Kuratorn erbjuder samtals- och vuxenstöd, rådgivning och motiverande samtal utan tidsbegränsning.

Vill du vara med och forma morgondagens elevhälsa?

Bli en del av vårt team!

Jobba med oss